Motivace a hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotících rozhovorů

Časová dotace kurzu: 16 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se důležitou součást manažerské práce - hodnotit své spolupracovníky, získat tak zpětnou vazbu na kvalitu svého pracovního výkonu a pracovního chování a jednání.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Zásady vedení hodnotícího rozhovoru
 • Zvládat obtížné situace při vedení hodnotícího rozhovoru
 • Vést pochvalný a vytýkací rozhovor

Obsah:

 • Význam motivace v práci manažera
 • Základní pojmy – motiv, motivace, stimulace
 • Význam hodnocení pro manažerskou práci
 • Hodnocení v roli motivačního nástroje manažera, hodnotící systém a jeho interpretace
 • Hodnocení 180°a 360°
 • Význam tvorby kritérií hodnocení pro vytvoření maximální objektivity posouzení pracovního výkonu
 • Jak se připravit na výroční hodnocení zaměstnance
 • Sebehodnocení jako forma sebereflexe podřízeného 

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*