Komunikace s klienty s vybranými diagnózami

Časová dotace kurzu: 8 hodin 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se specifika práce se seniory a komunikaci v určitých situacích a při určité diagnóze.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Komunikační rituály se seniory
 • Rozpoznat projevy demence
 • Komunikaci s klientem s demencí
 • Reakce na zdravotní stav seniora

Obsah:

 • Význam a zvláštnosti komunikace se seniory, vývoj lidského života
 • Alzheimerova demence – Specifika ošetřovatelské péče o nemocné s Alzheimerovou demencí
 • Komunikace s klientem s demencí
 • Komunikace a asistence ve vztahu k inkontinentnímu klientovi, inkontinence, její příčiny a následky, pomůcky pro inkontinentního klienta
 • Agresivní klient, příčiny agrese v chování klientů
 • Jak se zachovat u psychiatricky nemocných klientů
 • Uklidnění agresivního klienta

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*