Manažerský mix na přání

 

Podle analýzy potřeb a přání daného zdravotnického zařízení připravíme kurz vybraných manažerských dovedností v rámci trvání jednoho nebo dvou výukových dní v prostorách zdravotnického zařízení nebo na místě, které si určíte nebo objednáte.
 
Z důvodů kvalitní realizace daného kurzu s využitím aktivačních metod lze objednat tři nosná témata na jeden výukový den (8 hodin výuky).
 
Motto:
 
„Člověk je přesně takový, jaký je smysl jeho snažení.“                                                 
                                                                                     Seneca
 
Vybrat si zodpovědně nového kolegu do týmu, aby tzv. „zapadl“, měl správné pracovní návyky, byl ochoten na sobě pracovat, je jistě náročná úloha. Jak se připravit na nové uchazeče, zodpovíme v našem kurzu.“
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Metody výběru zaměstnanců.
 • Klást správné otázky při výběru kolegů.
 • Realizovat výběrový pohovor.

Osnova programu:

 • Jak vybírat ty správné zaměstnance?
 • Metody výběru zaměstnanců.
 • Informativní rozhovor.
 • Práce s informacemi a jejich vyhodnocení.
 • Jak se připravit na výběrový pohovor.
 • Výběrový pohovor a jeho fáze.
 • Behaviourální rozhovor.
 • Proč je důležité klást správné otázky.
 • Co zajímá uchazeče o místo.
 • Jakých chyb se vyvarovat při výběru zaměstnanců.
 • První den na novém pracovišti.
 • Rozbor případových studií, videopořady, trénink výběrových rozhovorů.

Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*