Efektivní komunikace na pracovišti a řešení problémových situací

Motto:

 
„Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.“
                                                                                          A. de Saint-Exupéry
 
Kurz je určen pro manažery a manažerky, vrchní a staniční sestry, kteří denně řeší problémové a konfliktní situace se svými spolupracovníky, mezi nimi navzájem i mezi pracovními skupinami a týmy. Přinese jim poznatky o důležitosti orientovat se v problémech a konfl iktech a nutnosti jejich řešení pro vytváření dobré atmosféry na pracovišti.
 
Absolvováním tohoto tréninkového programu se naučíte:
 • Rozpoznávat problémové a konfl iktní situace.
 • Orientovat se ve způsobech řešení problémů a konfl iktů.
 • Používat asertivní komunikaci v konfl iktních situacích.

Osnova programu:

 • Problémové a konfliktní situace v pracovním i osobním životě.
 • Charakteristika problému a konfl iktu.
 • Význam asertivní komunikace při zvládání problémových a konfl iktních situací.
 • Věcná rovina problému a emoční hladina konfl iktu.
 • Jak lidé reagují v obtížných situacích.
 • Vliv vnímání lidí na posuzovaní konkrétní situace.
 • Typologie konfl iktních jedinců.
 • Jak vzniká konflikt a co nám způsobuje?
 • Reakce lidí na konfl ikt.
 • Model řešení konfliktu a vlastní seberefl exe.
 • Prostředník jako pomocník při řešení konfl iktu.
 • Řízení konfliktů a manažerská role.
 • Manažer(ka) v roli prostředníka při řízení konfl iktu.
 • Konflikty mezi jednotlivci, meziskupinové konfl ikty.
 • Praktická analýza pracovních problémů a konfliktů za využití simulovaných tréninkových jednotek a případových studií.

 


Předmět

Adresa + Fakturační údaje
Jméno * Firma *
Příjmeni *
Ulice DIČ
Město * Telefon*
Psč Email
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*

Přijetí závazné přihlášky Vám bude do 14 dnů od jejího obdržení potvrzeno telefonicky či elektronickou poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce a bude Vám zaslána zálohová faktura. Tuto zálohovou fakturu, prosím, uhraďte nejpozději do jednoho týdne před termínem konání semináře. V případě, že platíte body Partnerského Programu, nedostanete zálohovou fakturu a týden před termínem konání semináře Vám budou body odpovídající objednanému semináři odečteny z Vašeho konta.

Do 14 dnů před začátkem Vámi objednaného kurzu dostanete pozvánku na tento kurz, obsahující všechny potřebné informace týkající se tohoto kurzu. Do 1 měsíce po ukončení semináře obdržíte poštou na kontakt uvedený na závazné přihlášce certifikát o absolvování semináře a daňový doklad za poskytnuté služby

Předmět

Jméno* Příjmení*
Email Telefon*
Váš komentář
Zadejte letošní rok (RRRR)*