Přehled nabízených kurzů

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Bazální stimulace® s HARTMANN akademií

Vzdělávání manažerů a vedoucích pracovníků v sociálních službách

Vzdělávání managementu nemocnic a zdravotnických pracovníků nelékařských oborů

Vzdělávání klíčových pracovníků v sociálních službách

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Vzdělávání sociálních pracovníků