Bazální stimulace® s HARTMANN akademií

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Prohlubující kurz Bazální stimulace

Časová dotace: 8 hodin

Osnova:

  • Koncept Bazální stimulace - rozšiřující informace
  • Opakování základních a nástavbových prvků BS, prohlubující informace, integrace prvků BS
  • Masáž stimulující dýchání - další možnosti využití
  • Zaměření na konkrétní problematiku dle typu zařízení, skladby klientů/pacientů a požadovanou tématiku

-  Podrobné informace o kurzu   

Worklife balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, otevřený kurz

Termín: 11. května 2017, začátek od 8:30 hodin

Termín pro podání přihlášek: do 30. dubna 2017

Lektor: PhDr. Nikola Peřinová

Místo konání:

Brno Business Park
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Cena kurzu: 600Kč

Akce je zaregistrovaná u:

  • ČAS - 4 kredity
  • MPSV - 8 vyučovacích hodin

Absolvování kurzu Vám pomůže nastavit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

-  Podrobné informace o kurzu   

Základní kurz Bazální stimulace

 Termín konání: bude upřesněno 

Místo konání:  Brno Business park, Londýnské nám. 2, zasedací místnost v přízemí

-  Podrobné informace o kurzu   

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Termín konání:  1.-3.10.2018, začátek od 9 hodin

Místo konání:  Brno Business park, Londýnské nám. 2, zasedací místnost v přízemí

-  Podrobné informace o kurzu