Bazální stimulace® s HARTMANN akademií

Vyhledat další kurzy
Akreditované MPSV Akreditace odbornými profesnimi institucemi
Otevřený Na míru TOP 10

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Anotace kurzu

Účastník si osvojí teoretické a praktické znalosti a dovednosti konceptu Bazální stimulace. Zopakuje si aplikaci základních prvků tohoto konceptu a osvojí si nástavbové prvky BS.

-  Podrobné informace o kurzu   

Nástavbový kurz Bazální stimulace, otevřený kurz v Brně

 Termín konání:  25.-27.3.2019, začátek od 9 hodin

Místo konání:  Brno Business park, Londýnské nám. 2, zasedací místnost v přízemí

 

Číslo akreditace MPSV ČR: 2017/0069-SP/PC

-  Podrobné informace o kurzu