Naše hodnoty

Zdraví

Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom jí obětovali nejen čas, pot, námahu, ale i veškeré úsilí.

Profesionalita

Vysoká kvalita a návratnost našich vzdělávacích aktivit s využitím moderních tréninkových metod pod záštitou specializovaných lektorů a poradců.

Vzájemná důvěra a úcta

Vzájemná důvěra a úcta zaměstnanců HARTMANN - RICO a.s., HARTMANN akademie, externích lektorů a zákazníků. Vzájemný respekt k názorům a přáním jednotlivých partnerů, dodržování diskrétnosti a etických pravidel.

Motivovaný zaměstnanec zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb

Podporujeme osobní rozvoj a profesní růst jednotlivců a týmů.

Partnerství

Na základě partnerství a vzájemné spolupráce můžeme naplnit individuální potřeby našich zákazníků.