Nástavbový kurz Bazální stimulace®

Nástavbový kurz Bazální stimulace® je v rozsahu 24 hodin.

 

Termín kurzu: bude upřesněno

 

Akreditace kurzu:

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2013/0726-PC/SP/VP/PP.

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT - 33174/2013-1-694

 

Obsah kurzu:

- Koncept Bazální stimulace® - rozšiřující informace a opakování

- Opakování základních prvků Bazální stimulace®

- Životní témata v konceptu Bazální stimulace®

- Anatomie a fyziologie nervového systému člověka

- Nástavbové prvky Bazální stimulace®

- Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky Bazální stimulace®

- Vizuální stimulace

- Auditivní stimulace

- Olfaktorická a orální stimulace

- Taktilně – haptická stimulace

- Práce s rodinou a zapojení rodiny do péče

- Integrace prvků Bazální stimulace® do péče

- Dokumentace k Bazální stimulaci® její tvorba a práce s dokumentací

 

Maximální počet účastníků v kurzu:   20

 

 

Lektoři:

 

Mgr. Kateřina Menšíková, Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® 971

Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® 869

Mgr. Hedvika Borýsková Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® ; 970