Nástavbový kurz Bazální stimulace® v Praze

Termín: 7. - 9.11. 2016, začátek výuky od 9 hodin.

Anotace kurzu: Účastník si osvojí teoretické a praktické znalosti a dovednosti konceptu Bazální stimulace®. Zopakuje si aplikaci základních prvků tohoto konceptu a osvojí si nástavbové prvky BS.

Obsah:

 • Koncept Bazální stimulace® - rozšiřující informace
 • Opakování základních prvků Bazální stimulace®
 • Životní témata v konceptu Bazální stimulace®
 • Anatomie a fyziologie nervového systému člověka
 • Nástavbové prvky Bazální stimulace®
 • Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky BS
 • Vizuální, auditivní, taktilně-haptická stimulace, olfaktorická a orální stimulace
 • Práce s rodinou a zapojení rodiny do péče
 • Integrace prvků BS do péče
 • Dokumentace v BS a její tvorba, práce s dokumentací

Lektor: Mgr. Hedvika Borýsková, certifikovaný lektor Mezinárodní asociace Bazální stimulace® s registračním číslem 970.

Účastníci si sebou vezmou: deku, karimatku, malý polštářek, 2 žínky (případně froté ponožky) 2x malý ručník, 1x velký ručník, pleťové mléko, pohodlné oblečení

Místo konání:

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222, kinosál
149 00 Praha 4 - Chodov

Cena za tři výukové dny: 3.000,- Kč na osobu

V případě dvou a více osob ze stejného zařízení 2.500,- Kč na osobu.

Kurz je akreditovaný u níže uvedených institucí:

 • MPSV ČR 2013/0725-PC/SP/VP/PP
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 33174/2013-1-694
 • ČAS – je zařazen do oblasti celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků zdravotnických povolání

Nástavbový kurz Bazální stimulace® v Brně

Termín: 31.10. - 2.11. 2016, začátek výuky od 9 hodin

Anotace kurzu: Účastník si osvojí teoretické a praktické znalosti a dovednosti konceptu Bazální stimulace®. Naučí se aplikovat základní prvky tohoto konceptu do péče.

Obsah:

 • Koncept Bazální stimulace® - rozšiřující informace
 • Opakování základních prvků Bazální stimulace®
 • Životní témata v konceptu Bazální stimulace®
 • Anatomie a fyziologie nervového systému člověka
 • Nástavbové prvky Bazální stimulace®
 • Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky BS
 • Vizuální, auditivní, taktilně-haptická stimulace, olfaktorická a orální stimulace
 • Práce s rodinou a zapojení rodiny do péče
 • Integrace prvků BS do péče
 • Dokumentace v BS a její tvorba, práce s dokumentací

Lektor: Mgr. Hedvika Borýsková, certifikovaný lektor Mezinárodní asociace Bazální stimulace® s registračním číslem 970.

Účastníci si sebou vezmou: deku, karimatku, malý polštářek, 2 žínky (případně froté ponožky) 2x malý ručník, 1x velký ručník, pleťové mléko, pohodlné oblečení

Místo konání:

Brno Business park, zasedací místnost v přízemí
Londýnské nám. 2
639 00 Brno

Cena za tři výukové dny: 3.000,- Kč na osobu

V případě dvou a více osob ze stejného zařízení 2.500,- Kč na osobu.

Kurz je akreditovaný u níže uvedených institucí:

 • MPSV ČR 2013/0725-PC/SP/VP/PP
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 33174/2013-1-694
 • ČAS – je zařazen do oblasti celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků zdravotnických povolání