Vzdělávací programy pro sestry považuji za velmi efektivní a přínosné pro další rozšíření jejich znalostí, dlouholetá spolupráce s HARTMANN akademií tak přináší výsledky. Věřím, že enormní úsilí lektorů bude oceněno minimálně tímto způsobem.
 
PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

 

Mnohokrát děkuji za přípravu vzdělávacích a poradenských kurzů, které se věnovaly budování dobré kultury organizace. Do programu se zapojila většina našeho týmu a byli jsme velmi spokojeni. Vzdělávací program představuje zásadní přínos do naší práce a velmi si vážím práce, kterou v rámci HARTMANN akademie odvádíte.

 
Mgr. Michal Novotný
Zástupce ředitele pro rozvoj a kvalitu služeb
Diecézní charita Brno
 
 
Kolegyně moc chválily průběh školení, které jste pro nás zajistili. Takto podnětné a potřebné akce, jako byla ochutnávka vzdělávání s HARTMANN akademií, jsou podle mého názoru velmi potřebné. Umožňují personálu dále si rozšiřovat a prohlubovat znalosti v oboru.
 
RNDr. Helena Valkounová
Ředitelka
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí


Ráda bych poděkovala za seminář zaměřený na individuální plánování klíčových pracovníků. Velmi jsme byli spokojeni s přednášející lektorkou, která dokázala zaujmout všechny návštěvníky semináře. Jsem velice spokojena s průběhem celé akce a věřím, že nebyla poslední.
 
Štěpánka Gaďourková
Vedoucí úseku
Domov pro seniory Tovačov, p. o.
 
 
Velmi děkuji za příjemné setkání v rámci semináře HARTMANN akademie, lektorka byla velmi vstřícná a dokázala všechny účastníky aktivně zapojovat po celou dobu trvání. Akce pro nás byla velkým přínosem a těším se na další setkání.

Renata Čmielová
Vedoucí útvaru dlouhodobé péče (vrchní sestra)
ISÚ Komorní Lhotka, p.o.
 
 
Kurz první pomoci, který pro nás zajistila HARTMANN akademie, hodnotím velmi pozitivně, jako profesionálně připravenou a realizovanou akci. Krom velmi dobře připravené přednášky jsme ocenili především reálné příklady a ukázky ze záchranářské praxe.
 
Magda Mitísková
Obchodní zástupce HARTMANN – RICO, a. s. (Senior Sales Representative)
 
 
Moc bych chtěla poděkovat za kurz Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách, který jsme měla možnost absolvovat. Oceňuji strukturu kurzu, která byla velmi dobře nastavena a také způsob přednesu a zapojení posluchačů. Jsem ráda, že HARTMANN akademie podobné kurzy zajišťuje, jsou velkým přínosem pro naši práci.
 
Jana Janoušková
Vedoucí I. patra
Domov Mladá, Milovice
 

 

Dovoluji si za sebe a své kolegyně poděkovat za kurz, který u nás byl prostřednictvím HARTMANN akademie realizován. Předané informace byly pro všechny účastníky velmi užitečné a lektorka vynikající!
 
Katrin Mitopulu
Vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Domov Jistoty, p. o. Bohumín
 

Dovolte mi, abych poděkovala HARTMANN akademii za odborný seminář Motivace zaměstnanců a sebemotivace. Oceňuji profesionalitu a vysokou úroveň vystoupení lektorky, v jejímž podání bylo zvolené téma probráno odborně, ale zároveň lidsky a srozumitelně.

 
JUDr. Vlasta Hrabcová
Ředitelka
Domov pro seniory Podpěrova, Brno
Předseda krajské organizace APSS ČR
 
 
Velmi děkujeme za seminář, který se konal v našem domově, paní lektorka byla skvělá a po dlouhé době mám velice kladné ohlasy od zaměstnanců. Těšíme se na další spolupráci s HARTMANN akademií.
 
Blanka Vávrová
Vedoucí ošetřovatelského úseku
Domov pro seniory Jablonecké Paseky
 

 

Oceňuji dlouholetou spolupráci s HARTMANN akademií, vždy jsme byli spokojeni s úrovní přednášek u lektorů. Bez problémů jsme se vždy domluvili na našich potřebách a jednotlivé akce nám byly připraveny na míru.
 
Hana Raisiglová
Vrchní sestra
Domov pro seniory Lukov
 
 
Ráda bych poděkovala za organizaci kurzu Augmentativní komunikace, který se konal v našem zařízení. Téma, prezentační dovednosti, a především osobnost lektorky, byly hodnoceny účastníky velmi pozitivně.
 
Bc. Milena Pastirčíková
Vedoucí sociálního úseku
Srdce v domě, p. o., Klentnice
 
 
Děkuji vám i vašemu týmu, především paní lektorce, za školení na téma Motivace a týmová spolupráce. Za všechny musím říct, že jsme byli velmi spokojeni s obsahem i způsobem předání informací.
 
Zdena Zborníková, DiS.
Vedoucí ošetřovatelského úseku
Domov pro seniory – Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou
 
 
Moc děkuji za seminář, kterého jsme se mohla zúčastnit, moc jsem podobnou „injekci“ potřebovala a opět jsme se utvrdila v tom, že práce, kterou dělám, má smysl.
 
Jitka Hrubá
Nemocnice Česká Lípa


Děkuji vám i vašemu týmu, především paní lektorce, za školení na téma Motivace a týmová spolupráce. Za všechny musím říct, že jsme byli velmi spokojeni s obsahem i způsobem předání informací.

Zdena Zborníková, DiS.
Vedoucí ošetřovatelského úseku
Domov pro seniory – Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou