SEZNAM AKREDITOVANÝCH KURZŮ

 

Management, motivace a hodnocení

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb A2017/0371-SP/PC/VP/PP 31.07.2021
Firemní kultura v sociálních službách A2018/0672-SP/PC/VP 15.11.2022
Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu A2019/0314-VP 04.04.2023
Základy koučování pro manažery sociálních služeb A2021/0082-VP 21.01.2025
Dynamický management v prostředí sociálních služeb A2019/0313-VP

04.04.2023

Delegování a efektivní motivace podřízených A2019/0311-VP

04.04.2023

Prezentace sociální služby uživatelům a jejich rodině A2019/0315-SP/PC/VP/PP

04.04.2023

 

 

Komunikace a psychologie osobnosti

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Specifika komunikace s uživateli v vybranými diagnózami - mentální postižení a demence A2018/0153-SP/PC/VP 01.06.2022
Work-life balance - Rovnováha mezi pracovním a osobním životem A2020/0146-SP/PC/PP/VP 19.03.2024
Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření A2019/0316-PC/SP/VP/PP 04.04.2023
Respektující komunikace v sociálních službách A2020/0526-SP/PC/PP/VP  29.06.2024
Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživatelem A2018/0450-SP/PC/VP 20.07.2022
Specifika komunikace s uživatelem s agresivním chováním A2020/0528-SP/PC/PP 29.06.2024
Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou A2020/0529-SP/PC/PP 29.06.2024
Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb A2021/0081-SP/PC/PP/VP 27.01.2025
Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb A2017/0370-SP/PC/SP/PP 22.08..2021
Komunikace v paliativní péči A2018/0566-SP/PC/VP/PP 14.11.2022
Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb A2017/0369-SP/PC/VP/PP 22.08.2021

 

 

Teorie metod sociální práce, standardy kvality, supervize, právo

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb - řešení v rámci dobré praxe A2020/045 - SP/PC/PP/VP 13.03.2024
Úvod do standardů kvality sociálních služeb A2018/0568-PC/PP 05.11.2022
Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby A2020/0046 - SP/VP 13.03.2024
Úvod do supervize A2018/0154-SP/PC/VP 01.06.2022
Přechod uživatele z pobytové služby do chráněného bydlení A2021/0083-SP/PC/PP/VP 27.01.2025

 

 

Přímá péče o klienta a ošetřovatelství

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Základy paliativní péče v sociálních službách A2018/0342-SP/PC/VP 01.06.2022
Individuální práce s klientem, prevence vzniku závislosti na sociální službě A2019/0319-PC/SP/VP/PP 04.04.2023
Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči A2018/0567-SP/PC/VP/PP 14.11.2022
Umění doprovázet A2018/0565-SP/PC/VP/PP 14.11.2022
Individuální plánování pro klíčové pracovníky A2018/0453-SP/PC/VP 20.07.2022
Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách A2018/0452-SP/PC/VP 20.07.2022
Úvod do problematiky psychických poruch u klientů v zařízení sociálních služeb A2020/0817- SP/PC/VP/PP 01.11.2024
Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele A2018/0451-SP/PC/PP 17.7.2022
Výživa a dietní intervence u uživatelů sociálních služeb A2019/0317-SP/PC/PP/VP 04.04.2023
Základy první pomoci v sociálních službách A2020/0862-PC/SP/VP/PP 01.11.2024
Základy polohování a ergonomické manipulace s uživatelem v geriatrické praxi A2020/0861-PC/SP/PP 01.11.2024
Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli(gerontooblek) A2017/0378-SP/PC/VP/PP 22.08.2024
Základy edukace uživatele s inkontinencí a jeho rodiny A2019/0312-SP/PC/PP/VP 04.04.2023

 

 

Speciální techniky práce s klientem

NÁZEV KURZU AKREDITAČNÍ ČÍSLO PLATNOST
Úvod do trénování paměti A2018/0076-SP/PC/VP/PP 15.05.2022
Základní kurz Bazální stimulace A2019/1439-SP/PC 07.01.2024
Návstavbový kurz Bazální stimulace A2019/1438-SP/PC 07.01.2024
Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se senior A2020/0435-SP/PC/PPVP

26.05.2024