Smluvní podmínky

  1. Přihlašující organizace či osoba akceptuje nabídku dodavatele (HARTMANNN-Rico, a.s., HARTMANNN-Rico s.r.o.) a zároveň objednává zařazení účastníka do programu uvedeného v Závazné přihlášce (objednávce).
  2. Cena za účast na tréninkovém programu je smluvní.
  3. Přihlašující se zavazuje, že na základě své objednávky (Závazné přihlášky) uhradí celkovou částku.
  4. Pokud se přihlášený účastník nemůže programu zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka.
  5. Od smlouvy lze odstoupit pouze formou písemného oznámení, doručeného firmě HARTMANNN-Rico, a.s. nejpozději 14 dnů před zahájením programu.
  6. V případě neúčasti na programu nebo pozdějšího písemného odstoupení od smlouvy, než je uvedeno v bodu 5. Smluvních podmínek, si vyhrazuje HARTMANNN-Rico, a.s. právo účtovat náhradu nákladů ve výši 50% z ceny kurzovného, spojených s pozdním odstoupením od smlouvy.
  7. HARTMANNN-Rico, a.s. si v případě obsazení programu vyhrazuje právo závaznou přihlášku neakceptovat. V takovém případě bude přihlašující organizace neprodleně informována a HARTMANNN-Rico umožní jejím pracovníkům přednostní zařazení do dalšího programu.
  8. HARTMANNN-Rico si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti místo nebo termín konání programu. V takovém případě bude přihlašující organizace neprodleně informována.
  9. HARTMANN-RICO, a.s., HARTMANN-RICO, s.r.o., si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti místo nebo termín konání programu. V takovém případě bude přihlašující se organizace neprodleně informována.