Vzdělávání HARTMANN akademie

Co nás odlišuje

Specifické zaměření na oblast zdravotnictví a zařízení sociálních služeb, profesionální konzultanti lektoři a supervizoři, netradiční metody práce, vzdělávání realizované na základě analýzy potřeb ve zdravotnictví a v zařízeních sociálních služeb, nabídka otevřených odborných kurzů, konferencí a kurzů šitých na míru, využitelnost získaných dovedností v praxi.
Naší ambicí je, aby naše programy a projekty odrážely nejnovější trendy v oblasti řízení lidských zdrojů, zdravotnictví a sociální oblasti.

Metody našich odborných seminářů

Individuální práce a sebereflexe, interaktivní výklad a diskuse s posluchači v plénu, řešení případových studií, simulované tréninkové jednotky s hraním rolí, skupinové metody práce, moderační techniky, videotrénink s videoanalýzou, praktické demonstrace ve výuce i v praxi, testy a praktická cvičení. Naši lektoři využívají ve své práci koučování a mentoringu a motivují účastníky k využití znalostí v praxi.

Kde působíme

V současné době působíme v České republice i na území Slovenské republiky.

Akreditace vzdělávání

Vzdělávací aktivity jsou zařazeny do kreditních systémů profesních organizací (ČAS, ČLK, POUZP ČR, UNIFY, Slovenská komora sester a porodních asistentek)

Vzdělávací aktivity a poradenská činnost

Soft skills – měkké dovednosti – komunikační, manažerská, psychologická témata
Odborné zdravotnické znalosti a odborné profesní znalosti v sociálních službách
Kvalifikační vzdělávání
Supervize v pomáhajících profesích
Poradenství a konzultace
Realizace Assessment center
Realizace Development center