Základní kurz Bazální stimulace®

Základní kurz Bazální stimulace® je v rozsahu 24 hodin.

 

Termín kurzu: bude upřesněno

 

Akreditace kurzu:

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2013/0725-PC/SP/VP/PP.

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT - 33174/2013-1-694

 

Obsah kurzu:

- Koncept Bazální stimulace® a jeho historie

- Anatomie a fyziologie nervového systému člověka

- Doteky v životě člověka, Vnímání a jeho význam v životě

- Biografie člověka a práce s ní

- Základní prvky konceptu Bazální stimulace®

          - somatická stimulace

          - vestibulární stimulace

          - vibrační stimulace

- Masáž stimulující dýchání

- Koncept Bazální stimulace® v péči o klienta/pacienta

- Plánování péče dle konceptu Bazální stimulace®

- Životní témata v konceptu Bazální stimulace®

- Seznámení s obsahem nástavbového semináře Bazální stimulace®

 

Maximální počet účastníků v kurzu:   20

 

Lektoři:

Mgr. Kateřina Menšíková, Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® 971

Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® 869

Mgr. Hedvika Borýsková Praxisbegleiterin für "Basale Stimulation® in der Pflege" s registračním číslem v Mezinárodní asociaci Bazální stimulace® ; 970